Energiemonitoring

Haarscherp inzicht in energiegebruik

Je bedrijf heeft een forse terugkerende kostenpost die alle processen en bedrijfsactiviteiten raakt, zonder te kunnen kwantificeren wie of wat verantwoordelijk is voor deze kosten. Niet acceptabel zou je denken, maar de dagelijkse praktijk voor wat betreft de energierekening.

Loqio Energiemonitoring maakt een einde aan dit gebrek aan inzicht. Wij maken de energiestromen in gebouwen zichtbaar en zorgen ervoor dat energiegebruik geen geheimen meer kent. Door uitsplitsingen naar gebruikscategorie of individuele apparaten en machines stel je snel en haarscherp vast waar kosten worden gemaakt en welke verbruikers de grootste potentie voor besparing bieden.

Zo werkt het

Door gebruik te maken van de nieuwste innovaties uit de datacenterwereld, waar gebruikers al langer individueel op energieverbruik worden afgerekend, kunnen wij kosteneffectief het energiegebruik van alle groepen in de elektrische installatie meten. De benodigde hardware neemt nauwelijks ruimte in en wordt snel en zonder downtime van de installatie geplaatst.

Een enkele coremodule meet met behulp van stroomsensoren maximaal 96 enkelfase of 32 driefase groepen. De metingen worden realtime via een beveiligde verbinding naar ons dataplatform gestreamd, van waaruit actuele en historische inzichten in energiegebruik en power quality vanaf elke locatie toegankelijk zijn in onze gebouwdashboards. 

Demo aanvragen

Voordelen

 1. Gedetailleerd inzicht in de gehele installatieVerkrijg inzicht in het gedrag van de installatie en bepaal trends aan de hand van metingen en gebeurtenissen.
 2. Effectief en doorlopend besparingpotentieel bepalenBepaal snel waar besparing gerealiseerd kan worden en welke acties de meeste winst opleveren.
 3. Evaluatie van energiebesparende maatregelenPermanent inzicht voorziet in de noodzakelijke feedbackloop voor continuous improvement van de energie-efficiency.
 4. Inzicht in incidentenOntvang notificaties over incidenten zoals spanningsdips en stroompieken. Verkrijg inzicht in de oorzaak.
 5. Inzicht in de ruimte van de installatieOptimaliseer capaciteit van de installatie, gebruik van machines en transportvermogen op basis van gemeten stroompieken.
 6. Preventief en prestatiegericht onderhoudDoor continue meting kan er ingegrepen worden voordat een foutsituatie zich voordoet. Plan vervanging van apparatuur op basis van besparingspotentieel.
 7. Een investering voor een permanent resultaatTijdelijke metingen zijn kostbaar en tonen slechts een momentopname. Continue meting geeft blijvend resultaat.
 8. Bewijslast voor aansprakelijkheidskwestiesCreëer juridische bewijslast voor aansprakelijksheidskwesties bij defecten aan kostbare machines en apparatuur.
 9. Allocatie van energiekostenBepaal nauwkeurig kostprijs aan de hand van de werkelijk gemaakte energiekosten van bedrijfsactiviteiten en -processen.
 10. Snelle terugverdientijdBespaar op advieskosten en ga direct aan de slag met het terugdringen van energieverbruik.

Meer weten? Lees onze blog over de tien voordelen van permanente energiemonitoring en bekijk onze projecten.

Prijzen

De kosten van Loqio Energiemanagement zijn afhankelijk van het aantal te meten circuits en bestaan uit installatiekosten en een maandelijks bedrag voor verwerking van de energiemetingen en toegang tot onze software.

Standaard worden minuutwaarden van actief vermogen, actief energiegebruik en stroomsterkte gemeten, met optioneel inzicht in power quality en secondenwaarden van vermogen en stroomsterkte.  

De minimale afname is 90 circuits of 30 3-fase groepen. Wij maken graag een aanbieding op maat.

Energie

Inzicht in energiegebruik van hoofdaansluiting, groepen en categorieën

Metingen
 • Actieve energie
 • Actief vermogen
 • Stroomsterkte
 • Spanning
Data kwaliteit
 • 0,5% nauwkeurigheid
 • Minuutwaarden
2

per maand per 3-fase groep

v.a. € 5.250

setupkosten bij minimum van 90 circuits (30 x 3-fase)

Power quality

Inzicht in energiegebruik en bewaking van power quality voor grootverbruikers en industrie

Extra metingen
 • Reactief vermogen
 • Schijnbaar vermogen
 • Power factor
 • Faseverschuiving
 • Harmonische vervorming
 • Waveform capture
0,50

extra per maand per 3-fase groep

realtime

Zeer gedetailleerd inzicht en realtime streaming naar dashboards

Extra's
 • Secondewaarden van actief vermogen en stroomsterkte
 • 10-secondewaarden van overige metingen
0,50

extra per maand per 3-fase groep

Configurator

Stel zelf je klimaat- en energiemonitoringsysteem samen met behulp van de configurator.

De genoemde installatiekosten zijn exclusief de aanleg van communicatiekabels naar de verdeelkasten. De prijsopgave gaat uit van een situatie waarin er voldoende ruimte beschikbaar is in de verdeelkasten om de energiemeters te installeren.

Veelgestelde vragen over energiemonitoring

Welke werkzaamheden zijn inbegrepen in de setupkosten?

De setupkosten zijn inclusief schouw, het opstellen van een meetplan, afstemming met de installateur, on-site ondersteuning bij de installatie en inbedrijfstelling van de energiemeting.

Niet inbegrepen is de montage en het aansluiten van stroomklemmen en voorbereidende werkzaamheden zoals het aanleggen van kabels, kabelkokers en het monteren van zekeringsautomaten om elektriciteitsmeters van spanning te voorzien.

Een energiemeetsysteem is altijd maatwerk. Wij werken de oplossing en installatie bij voorkeur uit in samenwerking met de vaste installateur of technisch dienstverlener, zodat we een toekomstbestendige oplossing opleveren die voldoet aan de wensen van alle betrokkenen.

Wat moet er geïnstalleerd worden om energiegebruik te monitoren?

Om de energiestromen in een gebouw of bedrijf te monitoren, installeren we een compacte en energiezuinige server en één of meer energiemeters. Ook moet er om elke fasedraad van de te meten verbruikers een stroomklem aangebracht worden. De stroomklemmen geven via inductie een kleinere stroom door aan de energiemeters, die hiermee nauwkeurig stroomsterkte en fasehoek kunnen bepalen.

Wij maken gebruik van multi-circuit energiemeters die tot 32 3-fase verbruikers per module kunnen meten. We kunnen hierdoor snel en met gering ruimtegebruik hoofdverdeelkasten en onderverdelers van monitoring voorzien.

In elke verdeler waar een meting plaatsvindt is een netwerkverbinding nodig. Een bedrade netwerkverbinding heeft de voorkeur. De server heeft een internetverbinding nodig om de verzamelde metingen naar ons dataplatform te kunnen sturen. Van daaruit zijn de inzichten in energiegebruik vanaf elke plek toegankelijk. Er kan een 4g-verbinding toegepast worden op locaties waar geen internet aanwezig is.

Waar worden de stroomklemmen en energiemeters geïnstalleerd?

De energiemeting vindt plaats vanuit de verdeelkasten. Er wordt dus niet gemeten bij het apparaat of de machine zelf. Door centraal vanuit hoofdverdeelkasten en onderverdelers te meten, kunnen we met behulp van meerkanaals elektriciteitsmeters snel en effectief monitoring installeren op tientallen groepen tegelijk.

Hoeveel ruimte is er nodig in de verdeelkast?

Voor de centrale hardware (voeding, server, energiemeter en interfacemodules voor het aansluiten van stroomklemmen) is minimaal 50cm ruimte op montagerail nodig. In bijkomende verdeelkasten die bemeten moeten worden is minimaal 30cm ruimte vereist. Naast de ruimte op de montagerail is het wenselijk om kabelkokers te kunnen installeren voor geordend verwerken van kabels van stroomklemmen.

Voorafgaand van de installatie schouwen wij de installatie en de stemmen wij de optimale locatie van de componenten af met de installateur of technisch dienstverlener.

Kan de energiemonitoring later uitgebreid worden naar meer verbruikers?

Onze oplossing is gebaseerd op modulaire energiemeters die tot 32 3-fase groepen per meter kunnen monitoren. Als er vrije kanalen op een module beschikbaar zijn, kan een meting in dezelfde verdeelkast eenvoudig uitgebreid worden. Uiteraard is het altijd mogelijk om extra energiemeters te installeren in een verdeelkast of uit te breiden naar extra verdelers.

In welk bereik kan er gemeten worden?

Wij kunnen alle 230V en 400V AC-verbruikers meten met een stroomsterkte tot 3000 ampère en geleiderdiameters tot 76mm. Onderdeel van het meetplan is een inventarisatie van de kabeldiameters en belasting per groep. Op basis hiervan selecteren wij per groep de stroomklemmen met het optimale meetbereik en de hoogste nauwkeurigheid.

Kan energiemonitoring zonder downtime geïnstalleerd worden?

Om het energieverbruik te meten, moet er op elke fasedraad van de te meten groepen een stroomklem aangebracht worden. Wij maken gebruik van split-core stroomklemmen die zonder onderbreking van de stroomkring om de geleiders geklemd kunnen worden.

Een voorwaarde is wel dat de verdeelkast aanraakveilig is. Dit is doorgaans het geval in verdeelkasten die met automaten zijn beveiligd. Er hoeven dan geen machines en apparaten buiten bedrijf gesteld worden om de stroomklemmen te monteren. In kasten waarin schroefpatroonhouders zijn gemonteerd op ongeïsoleerde busbars moet de installatie eerst spanningsloos gemaakt worden.

Naast het installeren van stroomklemmen moet de energiemeter van spanning voorzien worden. Als er geen reservegroep beschikbaar is zal er een extra automaat geïnstalleerd moeten worden om de energiemeter te beveiligen en af te kunnen schakelen. Voor de montage hiervan zal mogelijkerwijs een deel van de installatie spanningsloos gemaakt moeten worden.

Wat is de meerwaarde van power quality monitoring?

Monitoring van power quality is met name nuttig voor bedrijven die door de netbeheerder worden afgerekend op blindstroom of op de limiet zitten van de capaciteit van hun aansluiting.

Blindstroom, ook wel blindvermogen of reactief vermogen genoemd, wordt opgewekt door spoelen en condensatoren die een faseverschuiving veroorzaken en continu vermogen verplaatsen van bron naar belasting en omgekeerd. Reactief vermogen verricht geen arbeid maar gebruikt wel schaarse transportcapaciteit. Door het opsporen en elimineren van reactief vermogen komt er vermogensruimte beschikbaar waarmee machines meer werk kunnen verzetten om de productiviteit te verhogen.

Power quality monitoring geeft op machineniveau inzicht in faseverschuiving, reactief vermogen, schijnbaar vermogen en arbeidsfactor.

Kan energiemonitoring gecombineerd worden met smart charging?

De basis voor energiemonitoring is een energiezuinige server die lokaal metingen verzamelt en doorstuurt naar ons dataplatform. Op deze server draait ons energiemanagementsysteem dat tevens ingezet kan worden voor het slim laden van elektrische voertuigen. Er zijn in dat geval alleen additionele setupkosten voor het inrichten van de laadpunten in het EMS.