Sensoring en dataplatform voor Clean Tech Smart House 2.0

Sensoring en dataplatform voor Clean Tech Smart House 2.0

Femme Taken

Femme Taken

Business, EMS software development en design

Maart 2022

In het project Clean Tech Smart House (CTSH) 2.0 deed Hogeschool Saxion onderzoek naar de effectiviteit van energiebesparende maatregelen en de validatie van een rekentool voor dynamische gebouwsimulatie. Gedurende het project werden de energieprestaties van een Apeldoornse woning onderzocht. Loqio was verantwoordelijk voor de sensoring, data-acquisitie en dashboarding van energie, klimaat- en comfortdata.

Verduurzamingsopgave

In de komende jaren ligt er een enorme uitdaging voor ons om de bestaande woningvoorraad op een kosteneffectieve wijze te verduurzamen. De lijst van mogelijke maatregelen die eigenaren van verouderde woningen kunnen treffen is enorm. Woningbezitters en bouwende partijen hebben moeite om te bepalen welk pakket van maatregelen het effectiefst is binnen de beschikbare financieringsruimte. Is dat het isoleren van vloeren of daken, het vervangen ramen of zelfs complete gevels, of het opwaarderen van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Bij architecten, installateurs en aannemers is er behoefte aan meer inzicht in het energieverbruik en het aandeel daarin van de constructie en gebouwschil, de installaties en het bewonersgedrag. Anderzijds hebben bewoners behoefte aan ondersteuning van slimme technologie, aan terugkoppeling op hun energieverbruik en het verkrijgen van inzicht in de prestatie van de woning. De werkelijke prestatie van een woning na een renovatie blijkt bovendien nog wel eens tegen te vallen ten opzichte van het geprognotiseerde energiegebruik.

Het project CTSH 2.0 te Apeldoorn werd in 2020 gestart als opvolging van CTSH 1.0 te Zutphen. Het project werd gefinancierd door de Provincie Gelderland en uitgevoerd voor Cleantech Regio.

Loqio werkte in het project samen met Saxion, energieadviesbureau Coen Energie Comfort en de bewoners van de woning. Zij stelden hun woning beschikbaar om gedurende het project metingen te verzamelen van de eigenschappen van hun woning en hun gebruikersgedrag.

Resultaten

Loqio ontwierp en installeerde een acquisitiesysteem dat gedurende het project ruim tien miljoen datapunten verzamelde over temperatuur, luchtkwaliteit, zoninstraling, de stand van deuren en ramen en het gebruik van elektrische en thermische energie. Het onderzoeksproject werd door ons benut om de eerste generatie van ons dataplatform te ontwikkelen en in de praktijk te beproeven. Tevens ondersteunden we Saxion bij de visualisatie van de metingen.

De meetdata werd door Saxion samen met simulatiesoftware ingezet om een vereenvoudigde rekentool te valideren. Deze rekentool kan energieadviseurs en energiecoaches helpen in het beter begeleiden van bewoners bij het integraal verduurzamen van hun woning.

Neem contact met ons op

Heb je vragen over energiemanagement, sensoren, dashboards en slimme gebouwen? Wij helpen je graag verder.

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Femme Taken

Business, software development en design

[email protected]

Sebastiaan Schimmel

Business, software development en infra