Smart charging

Slim laden op zonne-energie en dynamische energieprijzen

Elektrische mobiliteit is een fantastische oplossing om je organisatie te verduurzamen. EV's brengen comfort en lage kosten. Met een eigen laadplein heb je optimaal gebruiksgemak en de mogelijkheid om te rijden op zelf opgewekte energie. De inpassing en opschaling van een laadplein levert ook uitdagingen op. Vaak is de capaciteit van de aansluiting ontoereikend om veel auto's op vol vermogen te laden. Slim laden is hiervoor de oplossing. 

Met een slim laadplein halen we het maximale uit de capaciteit van de aansluiting en de opwek van zonnepanelen. Zo kun je je duurzame ambities toch realiseren als uitbreiding van de aansluiting te kostbaar is of de netbeheerder niet kan leveren vanwege netcongestie.

Tegelijkertijd benutten we het laadplein als een bron van flexibel vermogen. Door te sturen op optimale zelfconsumptie en dynamische energieprijzen verlagen we jouw energiekosten. Daarbij stellen we het belang van de EV-rijder voorop door altijd inzicht en controle te geven over de voortgang van een laadsessie. Grotere laadpleinen kunnen met het winnen van hernieuwbare brandstofeenheden een extra verdienmodel aanboren.

Laadkosten verlagen met slim laden »

Zo werkt het

Energie is vermogen keer tijd. Door laadsessies in de tijd te spreiden of te verplaatsen zorgen we voor optimale benutting van de capaciteit van de aansluiting en de laagst mogelijke energiekosten. Hierbij houden we rekening met vertrektijd en laaddoel.

Aan de hand van metingen, machine learning, voorspellingen en koppeling met de energiemarkten zoekt het energiemanagementsysteem continu het optimale moment om auto's te laden. De laadstroom wordt iedere seconde bijgeregeld om te zorgen voor optimale zelfconsumptie van zonne-energie en om overbelasting van de aansluiting te voorkomen als andere verbruikers veel vermogen vragen.

Conform de aankomende norm voor slim laden krijgen slimme laadsessies gegarandeerd een lading van 30 kWh in zes uur. Via een QR-code en een webapp kan de EV-rijder kiezen voor direct laden of een afwijkende vertrektijd of laaddoel instellen. Ook laden op 100% zonne-energie is mogelijk.

Demo aanvragen

Voordelen

 1. Maximale benutting van vermogensruimteMet realtime load management halen we het absolute maximale uit de vermogensruimte van je aansluiting en de momentane opwek van zonnepanelen. 
 2. Meer EV's zonder capaciteitsuitbreidingOp veel locaties is het de komende jaren niet  mogelijk om meer capaciteit af te nemen bij de netbeheerder. Een slim laadplein spreidt laadsessies automatisch in de tijd zodat het elektrische wagenpark toch fors uitgebreid kan worden.
 3. Optimale zelfconsumptieDe goedkoopste energie is energie die je zelf opwekt. Door te laden op momenten met overtollige opwek betaal je minder energiebelasting en zorgen we voor optimaal rendement van je zonnepanelen.
 4. Laden op dynamische energieprijzenBespaar op energiekosten door automatisch te laden in de uren met de laagste stroomprijs. 
 5. Verlaag je co2-voetprintVerlaag de co2-intensiteit van je energiegebruik door te laden op momenten met veel aanbod van energie uit zon of wind.
 6. Bestrijd onbalans en netcongestie Door direct gebruik van lokaal opgewekte energie beperk je de belasting van het elektriciteitsnet en draag je bij aan het balanceren van vraag en aanbod van energie.
 7. Altijd controle over laadsessiesOnze oplossing is voorbereid op de aankomende norm voor slim laden. Via een app kun je op elk moment je laadvoorkeuren aanpassen of overschakelen op direct laden.

 8. Onafhankelijk van eMobility Service ProviderOnze oplossing communiceert direct met de laadpaal en functioneert onafhankelijk van de administratieve back-end. 

 9. Ontvang Hernieuwbare Brandstof EenhedenCreëer een extra verdienmodel met het winnen van HBE's. Wij helpen bij de registratie en zorgen ervoor dat het wagenpark zoveel mogelijk op zelf opgewekte energie wordt geladen, zodat je meer HBE's ontvangt.
 10. Inzicht in gebouwverbruikOnze slimme besturing werkt op basis van metingen en voorspellingen van de basislast van het gebouw, het energieverbruik voor klimaatbeheersing en de opwek uit zonnepanelen. De inzichten helpen je om energieprestaties te verbeteren. 

Altijd controle

Met de drie laadmodi direct laden, slim laden en laden op zon heb je altijd volledige controle over je laadsessie. Per laadpunt kan een standaard laadmodus ingesteld worden met voorkeuren voor laaddoel, parkeertijd en laadsnelheid. Hiermee maak je snellaadplekken voor bezoekers en slimme laadplekken voor vaste medewerkers.

Met behulp van een QR-code kan de EV-rijder de voortgang en planning van de laadsessie volgen en op elk moment de voorkeuren wijzigen. Zo laad je flexibel als het kan en snel als het moet.

In de onderstaande voorbeeld worden de laadmodi vergeleken voor een denkbeeldige zonnige dag in het voor- of najaar in een situatie waarin EV's voornamelijk in de ochtend op het laadplein worden ingeplugd.

Dom laden

Ongecontroleerd laden op een zo hoog mogelijk vermogen.

's Ochtend wordt er dure energie ingekocht. In de middag, als de zonnepanelen volop produceren, zitten de auto's vol en wordt er tegen een aanzienlijk lagere opbrengst energie geleverd aan het elektriciteitsnet.

Direct laden

Direct laden binnen een ingesteld minimum en maximum vermogen.

Auto's beginnen in de ochtend met laden op een gereduceerd vermogen. De laadsnelheid wordt opgevoerd zodra er meer energie beschikbaar is uit eigen opwek of de energieprijs laag is.

slim laden

Flexibel laden met een laaddoel en vertrektijd.

Het laden wordt uitgesteld tot de omstandigheden gunstig zijn. Het meest wordt geladen in de middag als er veel opwek is en de energieprijs laag is. De EV-rijder krijgt een gegarandeerde lading.

laden op zon

Laden op 100% zelf opgewekte energie van zonnepanelen.

De laadsnelheid volgt het vermogen dat na aftrek van gebouwverbruik beschikbaar is uit eigen opwek. Er is geen laadgarantie. In dit voorbeeld wordt erin totaal minder energie geladen.

Prijzen

Loqio smart charging wordt geleverd inclusief een energiemanagementsysteem dat het totale gebouwverbruik, het verbruik van elektrische klimaatinstallaties en de eventuele opwek van zonnepanelen volgt. Energieprijzen en voorspellingen van de opwek en het gebouwverbruik zijn de basis waarop laadsessies slim worden ingepland.

Het systeem kan naadloos uitgebreid worden met extra submeters om inzicht te krijgen in de energiestromen in het gebouw.

Bestuurbare laadpalen zoals de Alfen Eve zijn vereist om laadsessies slim te kunnen aansturen.

De genoemde prijzen zijn exclusief btw en hebben betrekking op een grootverbruikersaansluiting.

Loqio EMS

Basis voor lokaal energiemanagement en energiemonitoring

Extra's
 • Dynamisch load management
 • Meting van hoofdaansluiting
 • Voorspelling van gebouwverbruik en opwek
 • Onbeperkt uitbreidbare submetingen
v.a. €35

per maand

v.a. € 1.675

installatiekosten

Smart charging

Écht slim laden voor de laagste energiekosten en hoogste laadcapaciteit

Features
 • Optimalisatie van zelfconsumptie
 • Laden op dynamische energieprijzen
 • Controle over laadsessies
6

per laadpunt per maand

Submetingen

Gedetailleerd inzicht en betere voorspelling van vermogensruimte

Extra's
 • Inzicht in opwek en verbruik achter de hoofdaansluiting
 • Inzicht in en voorspellingen van energiegebruik voor klimaatbeheersing
 • Inzicht op apparaatniveau
v.a. €1

per submeting per maand

v.a. € 95

installatiekosten per submeting

Smart charging voor kantoren

Kantoormedewerkers zijn vaak langdurig aanwezig op kantoor. Dit betekent dat er veel flexibiliteit is om het laden van elektrische auto's te verplaatsen naar momenten met gunstige omstandigheden.

Slim laden bij zakelijke laadpleinen van kantoorgebouwen maakt een aanzienlijke besparing van energiekosten mogelijk, met name als er veel opwek uit zonnepanelen aanwezig is of er gebruikgemaakt wordt van dynamische energieprijzen. Ook kan er bespaard worden op kosten voor kW-max.

Naast financiële voordelen en een lagere co2-footprint zorgt slim laden voor meer betrokkenheid van werknemers bij de verduurzamingsstrategie van het bedrijf.

Meer over energiemanagement voor kantoren »

Smart charging voor VvE's

Verenigingen van Eigenaren van parkeervoorzieningen kunnen met slim laden de gemiddelde laadkosten verlagen door het laden van elektrische auto's te optimaliseren voor dynamische energieprijzen. 

Tevens kunnen er meer elektrische auto's geladen worden binnen de beschikbare capaciteit van de aansluiting op het elektriciteitsnet door laadsessies in de tijd te spreiden. Hiermee bespaart de VvE duizenden euro's per jaar op netwerkkosten.

Meer over laadmanagement voor VvE's »

Laadmanagement voor de logistiek

Logistieke bedrijven kunnen met behulp van slim laadmanagement meer voertuigen laden binnen de capaciteit van hun aansluiting. Overdag kan er bespaard worden op laadkosten door auto's zoveel mogelijk te laden op zelf opgewekte energie. Hiermee wordt ook de opbrengst van Hernieuwbare Brandstofeenheden verhoogd.

Als er voldoende gecontracteerd vermogen beschikbaar is, kan het laden in de nacht en middag verplaatst worden naar momenten met lage energieprijzen. 

Slim laden biedt tevens de mogelijkheid om laadsessies te prioriteren, zodat voertuigen die snel moeten vertrekken op de hoogste snelheid worden geladen.

Met Loqio smart charging ben je voorbereid om optimaal gebruik te maken van nieuwe contractvormen op basis van tijdsblokgebonden en volledig variabele transportrechten.

Praktijkcase slim laadplein

Voor Exonet verzorgt Loqio de slimme aansturing van een laadplein met twaalf laadpunten in combinatie met energiemonitoring en curtailment van PV-omvormers. Exonet is specialist in managed hosting en heeft een all electric kantoorpand met eigen opwek uit zonnepanelen op het dak en een zonnecarport.

Loqio verzekert Exonet van maximale consumptie van zelf opgewekte zonne-energie, de automatische optimalisatie van laadsessies voor dynamische energieprijzen en het seizoensgebonden verlagen van het piekvermogen voor een lagere kW-max.

Jaarlijks realiseert het slimme laadplein een besparing op de energie- en netwerkkosten van 3400 euro. De terugverdientijd van de investering is slechts een jaar zonder gebruik te moeten maken van subsidieregelingen of belastingkortingen.

Meer over dit project »

Veelgestelde vragen over Loqio smart charging

Welke hardware en werkzaamheden zijn inbegrepen in de installatiekosten?

De installatiekosten zijn inclusief de inrichting van laadpunten in het energiemanagementsysteem en de installatie van hardware om het elektriciteitsgebruik van de hoofdaansluiting te meten. Er zijn additionele kosten voor het toevoegen van extra submetingen. We maken graag een aanbieding op maat.

Wat is het nut van extra submetingen in relatie tot slim laden?

Als er energie wordt opgewekt achter de meter is het zinvol om submetingen toe te voegen van zonnepaneelomvormers, zodat er een correct beeld wordt verkregen van het gebouwverbruik. Met behulp van dit inzicht traint het systeem een machine learning model dat voorspelt hoeveel vermogen er gedurende de dag voor elektrisch laden beschikbaar is.

Submetingen kunnen ook toegevoegd worden voor klimaatinstallaties zoals warmtepompen om aan de hand van de weersverwachting een nauwkeuriger voorspelling te doen van het energieverbruik van de klimaatbeheersing.

De voorspellingen van de vermogensruimte zorgen ervoor dat de beschikbare capaciteit optimaal benut wordt op momenten met lage energieprijzen en verzekert EV-rijders van de door hun gewenste lading in situaties met een krappe capaciteit en een relatief hoog gebouwverbruik.

Werkt smart charging samen met mijn bestaande laadbeheersysteem?

Loqio EMS stuurt laadpalen aan via de lokale interface voor gebouwbeheer- en energiemanagementsystemen. Daardoor werkt onze oplossing onafhankelijk van het laadbeheersysteem dat verantwoordelijk is voor de authorisatie en verrekening van laadsessies. Je kunt je bestaande beheersysteem dus blijven gebruiken.

Welke laadpalen zijn geschikt voor smart charging?

Momenteel worden Alfen en Etrel laadpalen ondersteund. Ondersteuning voor Mennekes Amtron Professional en Amedio laadpalen en Alpitronic Hyperchargers is in ontwikkeling. Andere laadpalen met een interface voor lokale besturing kunnen op verzoek worden toegevoegd.

Op welke manier zorgt slim laden voor kostenbesparing?

Een slim energiemanagementsysteem maakt van jouw laadplein een bron van flexibel vermogen die op een gunstig moment ingezet kan worden om te laden voor zo laag mogelijke kosten.

Door het verhogen van zelfconsumptie en het sturen op dynamische energietarieven zorgt Loqio smart charging voor lagere energiekosten. Met slim laadmanagement verlagen we de kosten van transportvermogen en met het winnen van hernieuwbare brandstofeenheden boren we een extra verdienmodel aan voor grote zakelijke laadpleinen. 

In onze blogs lees je meer over de mogelijkheden om te besparen op laadkosten met slim laadmanagement.

Is slim laden geschikt voor snelladers?

Smart charging is zeker ook geschikt voor snelladers, bijvoorbeeld om elektrische trucks op het goedkoopste moment in de nacht te laden, overschrijding van gecontracteerd vermogen te voorkomen en voertuigen optimaal op zelf opgewekte energie te laden. Wij hebben ondersteuning van Alpitronic Hyperchargers in ontwikkeling. Neem contact op voor meer informatie.

Kan ik smart charging combineren met energiemonitoring?

De basis voor voor energiemonitoring en slim laden is gelijk. Je betaalt alleen extra kosten voor meetklemmen en eventuele energiemeters om het EMS uit te breiden naar extra submetingen. Wij gebruiken hardware die snel geïnstalleerd kan worden en opgeschaald kan worden naar tientallen submetingen. Daarmee krijg je gedetailleerd inzicht in de energiestromen in je bedrijf, de piekbelasters en veroorzakers van standbyverbruik.

Neem contact met ons op

Heb je vragen over energiemanagement, sensoren, dashboards en slimme gebouwen? Wij helpen je graag verder.

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Femme Taken

Business, software development en design

[email protected]

Sebastiaan Schimmel

Business, software development en infra