Energiemanagement voor kantoren

Energiemanagement voor kantoren

De stijgingen van de elektriciteits- en gasprijzen en de oorlog in Oekraïne hebben de urgentie om te besparen op energiekosten en over te stappen op duurzame en lokaal opgewekte energie nog eens verder vergroot.

Inzicht per apparaat, categorie en bouwdeel

Onze oplossing voor energiemonitoring zorgt ervoor dat het energiegebruik van jouw kantoorgebouw geen geheimen meer kent. Wij maken gebruik van state-of-the-art energiemeters die zijn ontwikkeld met het oog op maximale schaalbaarheid en snelle installatie. Dit maakt het mogelijk om kosteneffectief alle grote verbruikers in de elektrische verdeelinrichting te meten en op apparaatniveau inzicht te krijgen in alle belangrijke meetwaarden op het gebied van belasting, vermogen, energiegebruik en power quality.

Metingen van individuele apparaten kunnen geaggregeerd worden naar categorieën en bouwdelen om overzicht te krijgen in het energieverbruik per bedrijfsafdeling en per verbruikscategorie. Op die manier krijg je nauwkeurig inzicht in het energieverbruik van de klimaatinstallaties, verlichting, kantoorautomatisering en faciliteiten zoals een bedrijfsrestaurant en laadplein. Het wordt eenvoudig om doelen te stellen op het gebied van efficiency en nauwkeurig te volgen of het gewenste resultaat wordt bereikt.

Ons dataplatform maakt het mogelijk om de prestaties van een installatie of gebouw op elk moment nauwkeurig te volgen en terug te kijken in de tijd om de oorzaak van een incident te analyseren of verbanden te leggen. Naast het elektriciteitsgebruik kunnen wij andere metingen verrichten zoals gasverbruik, temperatuur en luchtkwaliteit. Meer informatie over de mogelijkheden lees je in onze blog over de voordelen van permanente energiemonitoring.

Meer over energiemonitoring »

Zo werkt het

Door gebruik te maken van de nieuwste innovaties uit de datacenterwereld, waar gebruikers al langer individueel op energieverbruik worden afgerekend, kunnen wij kosteneffectief het energiegebruik van alle groepen in de elektrische installatie meten. De benodigde hardware neemt nauwelijks ruimte in en wordt snel en zonder downtime van de installatie geplaatst.

Een enkele coremodule meet met behulp van stroomsensoren maximaal 96 enkelfase of 32 driefase groepen. De metingen worden realtime via een beveiligde verbinding naar ons dataplatform gestreamd, van waaruit actuele en historische inzichten in energiegebruik en power quality vanaf elke locatie toegankelijk zijn in onze gebouwdashboards.

Submetering op apparaatniveau, zo werkt het.

Smart charging

Elektrisch rijden maakt het mogelijk om de co2-footprint en mobiliteitskosten van je onderneming te verlagen. Tegelijkertijd zorgt een laadplein voor elektrische auto’s voor een enorme verhoging van de belasting van de elektrische aansluiting van een kantoorgebouw.

Loqio Energiemanagement is een building energy management systeem (BEMS) dat in staat is om de energiestromen in een gebouw op een intelligente manier aan te sturen met als doel om de vermogensruimte in de aansluiting optimaal te benutten, de capaciteitskosten te beperken en de zelfconsumptie van opgewekte energie te optimaliseren.

Bij een kantoor dat beschikt over een laadplein en eigen opwek uit zonnepanelen kan er op basis van de weersverwachting voorspelt worden hoeveel opwek en vermogensruimte er over het verloop van de dag zal zijn. Aan de hand hiervan kan de laadstroom per laadpunt geoptimaliseerd worden. Werknemers die grote afstanden voor de boeg hebben, kunnen het slim laden overrulen zodat zij altijd met een maximale acculading op pad kunnen gaan.

Slim laden is ook een manier om het elektrisch wagenpark te kunnen uitbreiden zonder investeringen te moeten doen in een zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet. Buiten het feit dat dit terugkerend hogere capaciteitskosten oplevert zijn er in veel gebieden ook lange wachttijden voor verzwaring van grootverbruikersaansluitingen vanwege krapte op het middenspanningsnet.

Meer over smart charging »

Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

De overheid verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. De energiebesparingplicht geldt voor organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

De leidraad voor de energiebesparingsplicht is de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) die de overheid voor 19 sectoren heeft opgesteld. In een EML staan concrete energiebesparende maatregelen die zich snel terug verdienen.

Eén van de erkende maatregelen is het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem. Het EBS is gericht op het optimaliseren van de klimaatinstallatie in een gebouw om ervoor te zorgen dat deze zo efficiënt  mogelijk en zonder energieverspilling functioneert. Het energieregistratie- en bewakingsysteem is opgenomen in de maatregelenlijst voor kantoren.

Bedrijven die verplicht zijn om een EBS toe te passen moeten een vierjaarlijkse rapportage indienen met onder andere grafieken van hun energiegebruik. Loqio Energiemanagent levert deze grafieken automatisch aan en gaat een stap verder dan de eisen die er aan een energieregistratie- en bewakingssysteem worden gesteld door groepen in de elektrische verdelers individueel te bemeten. Meer informatie lees je in onze blog over de verplichtingen ten aanzien van een energieregistratie- en bewakingssysteem.

EED Energie-audit

Grote ondernemingen hebben de verplichting om een vierjaarlijks energie-audit uit te voeren. De verplichting komt voort uit de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) en geldt voor ondernemingen vanaf 250 fte’s of een jaaromzet van 50 miljoen euro in combinatie met een balandstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Het doel van de energie-auditplicht is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik en van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De EED-energie-audit levert een gedetailleerd overzicht op van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Loqio energiemonitoring is het fundament om te voldoen aan de auditplicht. Onze oplossing levert inzicht in de energiestromen in een gebouw en maakt effectief inzichtelijk welke verbruikers het grootste besparingspotentieel bieden.

Energiemanagement volgens ISO 50001

Sommige ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de energie-auditplicht. Het gaat om bedrijven die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Dergelijke bedrijven voeren immers al een energie-audit uit.

De ISO 50001 is een norm die de eisen beschrijft waaraan een energiemanagementsysteem moet voldoen. De norm ondersteunt alle soorten organisaties met het invoeren van systemen en processen voor verbetering van de elegie-efficiency. Het is een methode om de energiehuishouding in te richten binnen een bedrijf met als doel om de co2-footprint te verminderen.

Om gecertificeerd te worden, moet een bedrijf aantonen dat er binnen de organisatie een energiebeleid wordt gevoerd dat gericht is op continue verbetering van de energieprestaties. Het bedrijf moet een energiebalans opstellen van het energieverbruik (de totale inkoop of productie van energie) en het energiegebruik (de manier waarop energie wordt gebruikt, uitgesplitst per categorie). Tevens moeten er baselines bepaald worden waar het energiegebruik aan afgemeten kan worden en moeten er kpi's opgesteld worden om de energieprestaties te kunnen meten en monitoren.

ISO 50001 legt een sterke nadruk op continue verbetering van de efficiency volgens de plan-do-check-act-cyclus. Loqio Energiemanagement is de ideale tool om de continuous improvement cycle te voeden met data om zodoende te bepalen welke maatregelen prioriteit verdienen, om de uitwerking te evalueren en processen bij te stellen.

Energieprestaties in beeld

Een slim gebouw levert een onuitputtelijke bron van data. Onze gebouwdashboards geven inzicht in de energieprestaties van apparaten en creëren bewustzijn over energiegebruik op de werkvloer.

Wij bieden drie oplossingen voor visualisatie van gebouwdata. Onze web app voor mobile, tablet en desktop geeft inzicht in realtime metingen en historische inzichten van individuele meters en sensoren. Via onze Building Analytics-tools bieden we de mogelijkheid om complexe maatwerk dashboards te maken. Voor publieke displays ontwikkelen we een app voor de Apple TV, die realtime energiestromen en metingen van sensoren in een gebouw weergeeft.

Om maximaal impact te maken bij werknemers en bezoekers kan de tv-app ingericht worden in de huisstijl van jouw onderneming en kan de inhoud van een dashboard afgestemd worden op een bepaalde bedrijfsafdeling.

Kosten en installatie

De kosten van gedetailleerde energiemonitoring zijn afhankelijk van het aantal te meten circuits en bestaan uit eenmalige installatiekosten en een maandelijks abonnement voor verwerking van de energiemetingen en toegang tot onze software.

De hoeveelheid datapunten die wij per gebouw verwerken kan oplopen tot honderden miljoenen per maand. Omdat wij ons eigen geoptimaliseerde dataplatform beheren, kunnen we de terugkerende kosten voor dataopslag en rekenkracht laag houden. Zie energiemonitoring en Sensoring voor meer informatie over onze prijzen.

Configurator

Stel zelf je energiemonitoringsysteem samen met behulp van de configurator.

De genoemde installatiekosten zijn exclusief de aanleg van communicatiekabels naar de verdeelkasten. De prijsopgave gaat uit van een situatie waarin er voldoende ruimte beschikbaar is in de verdelers om de energiemeters te installeren.

Neem contact met ons op via onderstaand formulier voor een aanbieding op maat.

Neem contact met ons op

Heb je vragen over energiemanagement, sensoren, dashboards en slimme gebouwen? Wij helpen je graag verder.

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Femme Taken

Business, software development en design

[email protected]

Sebastiaan Schimmel

Business, software development en infra