De voordelen van permanente energiemonitoring

De voordelen van permanente energiemonitoring

Femme Taken

Femme Taken

Business, EMS software development en design

Maart 2022

Een betrouwbare werking van de elektrische installatie is voor elk bedrijf van kritisch belang. Stijgende energiekosten en elektrificatie van mobiliteit, verwarming en bedrijfsprocessen zorgen ervoor dat het elektriciteitsverbruik een steeds grotere kostenpost wordt. Door bewustzijn over klimaatverandering en de afhankelijkheid autoritaire regimes voor de levering van fossiele brandstoffen, voelen bovendien steeds meer bedrijven de noodzaak om efficiënter met energie om te gaan en in te zetten op het gebruik van duurzame energie.

Permanente energiemonitoring helpt om grip te krijgen op het energiegebruik en inzicht te krijgen in de werking van installaties. In deze blog noemen we tien redenen om elektrische installaties permanent en in detail te monitoren. 

1. Gedetailleerd inzicht in de gehele installatie

De slimme hoofdmeter die lokaal of op afstand uitgelezen kan worden, levert weliswaar inzicht op in het totale energiegebruik en het moment waarop energie wordt afgenomen of teruggeleverd, maar verklaart niet de herkomst van het energiegebruik. Het is als varen met een blinddoek.

Onze oplossing voor permanente submetering meet kosteneffectief alle energiegebruikers in een gebouw. Zo verkrijg je gedetailleerd inzicht in de gehele installatie, die helpt bij het besparen van energie, het beheer van installaties en het toewijzen van energiekosten.

2. Effectief en doorlopend besparingpotentieel bepalen

Energie besparen kan soms eenvoudig zijn als er makkelijk te identificeren maatregelen zijn zoals het vervangen van tl-verlichting, maar evengoed zijn er tijdrovende en kostbare onderzoeken nodig om de oorzaken van een hoog energieverbruik vast te stellen en acties te bepalen.

Permanente energiemonitoring levert het noodzakelijke inzicht om te snel te bepalen welke maatregelen het meest effectief zijn. Met enkele klikken in het gebouwdashboard heb je inzicht in de omvang van de energiestromen en een break-down per individuele gebruiker. In tegenstelling tot tijdelijke metingen zijn deze inzichten continu aanwezig zodat je volgens een datagedreven wijze kunt werken aan continue verbetering van de energieprestaties van je onderneming.

3. Evaluatie van energiebesparende maatregelen

Een effectief proces om energiebesparende maatregelen uit te voeren is een continuous improvement cycle. Deze cyclus bestaat uit het plannen, uitvoeren, analyseren, valideren en bijstellen of optimaliseren van processen.

Permanente monitoring levert de inzichten om kansen voor energiebesparing te identificeren en prioriteren en later het effect van maatregelen te monitoren en te valideren. Zo kun je gericht sturen op het behalen van het gewenste resultaat.

4. Inzicht in incidenten

Permanente monitoring levert niet alleen inzichten op over de energiestromen in een gebouw het energiegebruik van individuele apparaten, maar ook de werking van deze apparaten. Met ons energiemanagementsysteem meet je alle relevante parameters ten aanzien van energiegebruik, belasting en power quality. We doen dit in zeer korte intervallen van enkele tientallen seconden tot zelfs secondewaarden voor vermogen en stroomsterkte. Dit biedt de mogelijkheden om bij incidenten zoals spanningsdips en stroompieken terug te kijken in de tijd en mogelijke oorzaken aan te wijzen.

5. Inzicht in de ruimte van de installatie

Energiekosten bestaan uit meer dan alleen het gebruik van energie. Ook transportvermogen en mogelijk blindvermogen zijn grote kostenposten. Continue monitoring levert de inzichten om te bepalen welke verbruikers verantwoordelijk zijn voor stroompieken zodat er gerichte maatregelen getroffen kunnen worden om piekbelasting te verminderen en de capaciteit van de installatie te optimaliseren op basis van de werkelijke behoefte.

6. Preventief en prestatiegericht onderhoud

Door continue meting kan er ingegrepen worden voordat een foutsituatie zich voordoet en kan de vervanging van apparatuur gepland worden op basis van de besparing die modernere en energiezuiniger alternatieven bieden. Lekstroommetingen op apparaatniveau voorkomen verspilling, ongeplande downtime en productiviteitsverlies.

7. Een investering voor een permanent resultaat

Tijdelijke metingen zijn kostbaar om uit te voeren en tonen slechts een momentopname. Onze hardware is geoptimaliseerd voor schaalgrootte en een snelle installatie. Zo zijn wij in staat om volledig inzicht te bieden in de installatie tegen aantrekkelijke kosten, en dat met een blijvend resultaat. Lees meer over hoe onze energiemeters zich onderscheiden van conventionele tussenmeters.

8. Bewijslast voor aansprakelijkheidskwesties

Met historische inzichten in onder andere spanning, belasting en lekstroom creëer je de juridische bewijslast voor aansprakelijksheidskwesties bij defecten aan kostbare machines en apparatuur. Slecht ingeregelde klimaatinstallaties zijn notoire veroorzakers van klachten op de werkvloer. In combinatie met monitoring van omgevingsparameters zoals temperatuur en luchtkwaliteit verkrijg je inzicht in de prestaties van klimaatinstallaties, die helpen bij het oplossen van geschillen met installateurs als een installatie niet naar behoren werkt. 

9. Allocatie van energiekosten

Met alleen inzicht in de energiekosten op het niveau van de hoofdmeter tast je in de duister over de herkomst van energiekosten. Permanente monitoring maakt het mogelijk om de werkelijk gemaakte energiekosten toe te wijzen aan de verantwoordelijke bedrijfsactiviteiten en processen om bijvoorbeeld nauwkeurig de kostprijs van een product of dienst te bepalen.

10. Snelle terugverdientijd

Permanente monitoring geeft je de inzichten om direct aan te slag te gaan met het terugdringen van energieverbruik zonder kosten te verspillen aan dure adviestrajecten. Tijdrovende inventarisaties en tijdelijke metingen om de oorzaken van een hoog energieverbruik te achterhalen zijn niet nodig. Met permanente monitoring op machine- of apparaatniveau weet je precies waar de winst gezocht moet worden, zodat je meteen kunt inzetten op de oplossing. Met het sneller bereiken van resultaat worden bovendien meer kosten bespaard.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze oplossingen voor permanente energiemonitoring, bekijk dan de pagina over energiemonitoring of neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Configurator

Stel zelf je energiemonitoringsysteem samen met behulp van de configurator.

De genoemde installatiekosten zijn exclusief de aanleg van communicatiekabels naar de verdeelkasten. De prijsopgave gaat uit van een situatie waarin er voldoende ruimte beschikbaar is in de verdeelkasten om de energiemeters te installeren.

Zie energiemonitoring voor meer informatie over onze prijzen.

Neem contact met ons op

Heb je vragen over energiemanagement, sensoren, dashboards en slimme gebouwen? Wij helpen je graag verder.

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Femme Taken

Business, software development en design

[email protected]

Sebastiaan Schimmel

Business, software development en infra