Energiemonitoring en peak shaving voor de industrie

Energiemonitoring en peak shaving voor de industrie

In 2030 moet de industrie zijn co2-uitstoot met 49 procent gereduceerd hebben. Efficiencyverbetering en elektrificatie zijn belangrijke oplossingen om de doelstellingen in het klimaatakkoord te bereiken. De stijgingen van de elektriciteits- en gasprijzen en de oorlog in Oekraïne hebben de urgentie om te besparen op energiekosten en over te stappen op duurzame en lokaal opgewekte energie nog eens verder vergroot.

De eerste stap in het verlagen van energiekosten is het verkrijgen van inzicht in de energiestromen in je bedrijf. Energiemonitoring helpt de industrie om grip te krijgen op hun energieverbruik.

Inzicht op machine- en categorieniveau

Onze oplossing voor energiemonitoring zorgt ervoor dat het energiegebruik van jouw industriële onderneming geen geheimen meer kent. Wij maken gebruik van state-of-the-art energiemeters die zijn ontwikkeld met het oog op maximale schaalbaarheid en snelle installatie. Dit maakt het mogelijk om kosteneffectief alle groepen in de elektrische verdeelinrichting te meten en op apparaatniveau inzicht te krijgen in alle belangrijke meetwaarden op het gebied van belasting, vermogen, energiegebruik en power quality.

Metingen van individuele apparaten kunnen geaggregeerd worden naar categorieën of groepen om overzicht te krijgen in het energieverbruik per verbruikscategorie, bedrijfsafdeling of bijvoorbeeld de verschillende stappen in een productieproces.

Ons dataplatform is geschikt om honderden datapunten per seconde per site te verwerken. Dit maakt het mogelijk om de prestaties van een installatie of machine op elk moment nauwkeurig te volgen en terug te kijken in de tijd om de oorzaak van een incident te analyseren of verbanden te leggen. Naast het elektriciteitsgebruik kunnen wij andere metingen verrichten zoals gasverbruik, temperatuur en luchtkwaliteit. Meer informatie over de mogelijkheden lees je in onze blog over de voordelen van permanente energiemonitoring.

Meer over energiemonitoring »

Zo werkt het

Door gebruik te maken van de nieuwste innovaties uit de datacenterwereld, waar gebruikers al langer individueel op energieverbruik worden afgerekend, kunnen wij kosteneffectief het energiegebruik van alle groepen in de elektrische installatie meten. De benodigde hardware neemt nauwelijks ruimte in en wordt snel en zonder downtime van de installatie geplaatst.

Een enkele coremodule meet met behulp van stroomsensoren maximaal 96 enkelfase of 32 driefase groepen. De metingen worden realtime via een beveiligde verbinding naar ons dataplatform gestreamd, van waaruit actuele en historische inzichten in energiegebruik en power quality vanaf elke locatie toegankelijk zijn in onze gebouwdashboards.

Submetering op apparaatniveau, zo werkt het.

Inzicht in piekbelasting

Steeds meer bedrijven worden beperkt in hun groei doordat zij vanwege netcongestie niet meer vermogen kunnen contracteren bij de netbeheerder. De eerste remedie bij netcongestieperikelen is het verkrijgen van inzicht in de piekbelasting en de vermogensruimte van de aansluiting.

Met energiemonitoring op machineniveau zorgen we ervoor dat je haarscherp inzicht hebt welke machines in welke mate bijdragen aan de piekbelasting van de aansluiting. Zo bepaal je welke acties er ondernemen kunnen worden om de gelijktijdigheid van piekverbruikers te mijden. Met behulp van real-time dashboards met stoplichtfunctie kunnen we operators informeren over de beschikbaarheid van vermogensruimte om bepaalde productieprocessen te starten. De inzichten zijn tevens de basis om te bepalen of en in welke mate er investeringen nodig zijn in accu's of een aggregaat.

Het beperken van het piekvermogen is tevens een manier om te besparen op de kosten voor kW-Max.

Smart charging

Het inpassen van laadvoorzieningen voor elektrische auto's is lastig als een bedrijf zijn gecontracteerd vermogen reeds maximaal gebruikt. Met behulp van slim laden zorgen we ervoor dat het vermogen voor elektrisch laden meebeweegt met het beschikbare vermogen. Slim laden zorgt ook voor lagere kosten in combinatie met eigen opwek uit zonnepanelen en biedt de mogelijkheid om te optimaliseren voor dynamische energieprijzen.

In situaties met veel eigen opwek kan er tevens gestuurd worden op seizoensgebonden optimalisatie van kosten voor kW-Max.

Meer over smart charging »

EED Energie-audit

Grote ondernemingen hebben de verplichting om een vierjaarlijks energie-audit uit te voeren. De verplichting komt voort uit de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) en geldt voor ondernemingen vanaf 250 fte’s of een jaaromzet van 50 miljoen euro in combinatie met een balandstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Het doel van de energie-auditplicht is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik en van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De EED-energie-audit levert een gedetailleerd overzicht op van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Loqio Energiemanagement is een uitstekend fundament om te voldoen aan de auditplicht. Onze oplossing levert inzicht in de energiestromen en maakt effectief inzichtelijk welke verbruikers het grootste besparingspotentieel bieden.

Energiemanagement volgens ISO 50001

Sommige ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de energie-auditplicht. Het gaat om bedrijven die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Dergelijke bedrijven voeren immers al een energie-audit uit.

De ISO 50001 is een keurmerk voor energiemanagementsystemen van bedrijven in de industriële sector. Het is een methode om de energiehuishouding in te richten binnen een bedrijf met als doel om de co2-footprint te verminderen. Om gecertificeerd te worden, moet een bedrijf aantonen dat er binnen de organisatie een energiebeleid wordt gevoerd dat gericht is op continue verbetering van de energieprestaties. Het bedrijf moet een energiebalans opstellen van het energieverbruik (de totale inkoop of productie van energie) en het energiegebruik (de manier waarop energie wordt gebruikt, uitgesplitst per categorie). Tevens moeten er baselines bepaald worden waar het energiegebruik aan afgemeten kan worden en moeten er kpi's opgesteld worden om de energieprestaties te kunnen meten en monitoren.

ISO 50001 legt een sterke nadruk op continue verbetering van de efficiency volgens de plan-do-check-act-cyclus. Loqio energiemonitoring is de ideale tool om de continuous improvement cycle te voeden met data om zodoende te bepalen welke maatregelen prioriteit verdienen, om de uitwerking te evalueren en processen bij te stellen.

Energieprestaties in beeld

Een slim gebouw levert een onuitputtelijke bron van data. Onze gebouwdashboards geven inzicht in de energieprestaties van apparaten en creëren bewustzijn over energiegebruik op de werkvloer.

Wij bieden drie oplossingen voor visualisatie van gebouwdata. Onze web app voor mobile, tablet en desktop geeft inzicht in realtime metingen en historische inzichten van individuele meters en sensoren. Via onze Building Analytics-tools bieden we de mogelijkheid om complexe maatwerk dashboards te maken. Voor publieke displays ontwikkelen we een app voor de Apple TV, die realtime energiestromen en metingen van sensoren in een gebouw weergeeft.

Om maximaal impact te maken bij werknemers en bezoekers kan de tv-app ingericht worden in de huisstijl van jouw onderneming en kan de inhoud van een dashboard afgestemd worden op een bepaalde bedrijfsafdeling.

Kosten en installatie

De kosten van gedetailleerde energiemonitoring zijn afhankelijk van het aantal te meten circuits en bestaan uit eenmalige installatiekosten en een maandelijks abonnement voor verwerking van de energiemetingen en toegang tot onze software.

De hoeveelheid datapunten die wij per gebouw verwerken kan oplopen tot honderden miljoenen per maand. Omdat wij ons eigen geoptimaliseerde dataplatform beheren, kunnen we de terugkerende kosten voor dataopslag en rekenkracht laag houden. Zie energiemonitoring voor meer informatie over onze prijzen.

Configurator

Stel zelf je energiemonitoringsysteem samen met behulp van de configurator.

De genoemde installatiekosten zijn exclusief de aanleg van communicatiekabels naar de verdeelkasten. De prijsopgave gaat uit van een situatie waarin er voldoende ruimte beschikbaar is in de verdelers om de energiemeters te installeren.

Neem contact met ons op via onderstaand formulier voor een aanbieding op maat.

Neem contact met ons op

Heb je vragen over energiemanagement, sensoren, dashboards en slimme gebouwen? Wij helpen je graag verder.

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Femme Taken

Business, software development en design

[email protected]

Sebastiaan Schimmel

Business, software development en infra