Industrie

Industrie

Energiemonitoring en peak shaving voor de industrie

In 2030 moet de industrie zijn co2-uitstoot met 49 procent gereduceerd hebben. Efficiencyverbetering en elektrificatie zijn belangrijke oplossingen om de doelstellingen in het klimaatakkoord te bereiken. De stijgingen van de elektriciteits- en gasprijzen en de oorlog in Oekraïne hebben de urgentie om te besparen op energiekosten en over te stappen op duurzame en lokaal opgewekte energie nog eens verder vergroot.

De eerste stap in het verlagen van energiekosten is het verkrijgen van inzicht in de energiestromen in je bedrijf. Loqio Energiemanagement helpt de industrie om grip te krijgen op hun energieverbruik.

Inzicht op machine- en categorieniveau

Onze oplossing voor energiemonitoring zorgt ervoor dat het energiegebruik van jouw industriële onderneming geen geheimen meer kent. Wij maken gebruik van state-of-the-art energiemeters die zijn ontwikkeld met het oog op maximale schaalbaarheid en snelle installatie. Dit maakt het mogelijk om kosteneffectief alle groepen in de elektrische verdeelinrichting te meten en op apparaatniveau inzicht te krijgen in alle belangrijke meetwaarden op het gebied van belasting, vermogen, energiegebruik en power quality.

Metingen van individuele apparaten kunnen geaggregeerd worden naar categorieën of groepen om overzicht te krijgen in het energieverbruik per verbruikscategorie, bedrijfsafdeling of bijvoorbeeld de verschillende stappen in een productieproces.

Ons dataplatform is geschikt om honderden datapunten per seconde per site te verwerken. Dit maakt het mogelijk om de prestaties van een installatie of machine op elk moment nauwkeurig te volgen en terug te kijken in de tijd om de oorzaak van een incident te analyseren of verbanden te leggen. Naast het elektriciteitsgebruik kunnen wij andere metingen verrichten zoals gasverbruik, temperatuur en luchtkwaliteit. Meer informatie over de mogelijkheden lees je in onze blog over de voordelen van permanente energiemonitoring.

Zo werkt het

Door gebruik te maken van de nieuwste innovaties uit de datacenterwereld, waar gebruikers al langer individueel op energieverbruik worden afgerekend, kunnen wij kosteneffectief het energiegebruik van alle groepen in de elektrische installatie meten. De benodigde hardware neemt nauwelijks ruimte in en wordt snel en zonder downtime van de installatie geplaatst.

Een enkele coremodule meet met behulp van stroomsensoren maximaal 96 enkelfase of 32 driefase groepen. De metingen worden realtime via een beveiligde verbinding naar ons dataplatform gestreamd, van waaruit actuele en historische inzichten in energiegebruik en power quality vanaf elke locatie toegankelijk zijn in onze gebouwdashboards.

Submetering op apparaatniveau, zo werkt het.

Peak shaving, load shifting en lokale smart grids

Ons platform is een building energy management system (BEMS) dat actief energiestromen in een complex kan besturen om de beschikbare flexibiliteit in het energieverbruik te benutten voor het optimaliseren van de energie- en netwerkkosten. Peak shaving en load shifting verlagen de piekbelasting van de aansluiting en verhogen de zelfconsumptie van opgewekte energie. Hiermee bespaar je op de kosten voor gecontracteerd en maximaal afgenomen vermogen en verlaag je de kosten voor import van energie uit het elektriciteitsnet.

Het verlagen van piekbelasting en het verplaatsen van energieverbruik in de tijd maakt het bovendien mogelijk om meer energie af te nemen binnen de capaciteit van de aansluiting, zodat de onderneming kan groeien in tijden waarin netbeheerders in veel gebieden lange wachttijden hebben voor het realiseren van capaciteitsuitbreidingen.

Flexibiliteit kan tevens benut worden door deel te nemen in demand response-diensten om te profiteren van vergoedingen voor balancering van het energienet. Loqio is als technologieprovider betrokken bij het Europese onderzoeksproject Serene om onderzoek naar de potentie van lokale smart grids te doen.

EED Energie-audit

Grote ondernemingen hebben de verplichting om een vierjaarlijks energie-audit uit te voeren. De verplichting komt voort uit de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) en geldt voor ondernemingen vanaf 250 fte’s of een jaaromzet van 50 miljoen euro in combinatie met een balandstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Het doel van de energie-auditplicht is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik en van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De EED-energie-audit levert een gedetailleerd overzicht op van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Loqio Energiemanagement is een uitstekend fundament om te voldoen aan de auditplicht. Onze oplossing levert inzicht in de energiestromen en maakt effectief inzichtelijk welke verbruikers het grootste besparingspotentieel bieden.

Energiemanagement volgens ISO 50001

Sommige ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de energie-auditplicht. Het gaat om bedrijven die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Dergelijke bedrijven voeren immers al een energie-audit uit.

De ISO 50001 is een keurmerk voor energiemanagementsystemen van bedrijven in de industriële sector. Het is een methode om de energiehuishouding in te richten binnen een bedrijf met als doel om de co2-footprint te verminderen. Om gecertificeerd te worden, moet een bedrijf aantonen dat er binnen de organisatie een energiebeleid wordt gevoerd dat gericht is op continue verbetering van de energieprestaties. Het bedrijf moet een energiebalans opstellen van het energieverbruik (de totale inkoop of productie van energie) en het energiegebruik (de manier waarop energie wordt gebruikt, uitgesplitst per categorie). Tevens moeten er baselines bepaald worden waar het energiegebruik aan afgemeten kan worden en moeten er kpi's opgesteld worden om de energieprestaties te kunnen meten en monitoren.

ISO 50001 legt een sterke nadruk op continue verbetering van de efficiency volgens de plan-do-check-act-cyclus. Loqio Energiemanagement is de ideale tool om de continuous improvement cycle te voeden met data om zodoende te bepalen welke maatregelen prioriteit verdienen, om de uitwerking te evalueren en processen bij te stellen.

Energieprestaties in beeld

Een slim gebouw levert een onuitputtelijke bron van data. Onze gebouwdashboards geven inzicht in de energieprestaties van apparaten en creëren bewustzijn over energiegebruik op de werkvloer.

Wij bieden drie oplossingen voor visualisatie van gebouwdata. Onze web app voor mobile, tablet en desktop geeft inzicht in realtime metingen en historische inzichten van individuele meters en sensoren. Via onze Building Analytics-tools bieden we de mogelijkheid om complexe maatwerk dashboards te maken. Voor publieke displays ontwikkelen we een app voor de Apple TV, die realtime energiestromen en metingen van sensoren in een gebouw weergeeft.

Om maximaal impact te maken bij werknemers en bezoekers kan de tv-app ingericht worden in de huisstijl van jouw onderneming en kan de inhoud van een dashboard afgestemd worden op een bepaalde bedrijfsafdeling.

Kosten en installatie

De kosten van gedetailleerde energiemonitoring zijn afhankelijk van het aantal te meten circuits en bestaan uit eenmalige installatiekosten en een maandelijks abonnement voor verwerking van de energiemetingen en toegang tot onze software.

De hoeveelheid datapunten die wij per gebouw verwerken kan oplopen tot honderden miljoenen per maand. Omdat wij ons eigen geoptimaliseerde dataplatform beheren, kunnen we de terugkerende kosten voor dataopslag en rekenkracht laag houden in vergelijking tot oplossingen die zijn gebaseerd op cloudaanbieders zoals AWS en Microsoft Azure.

Standaard worden minuutwaarden van actief vermogen, actief energiegebruik en stroomsterkte gemeten, met optioneel inzicht in power quality, lekstroom en secondenwaarden van vermogen en stroomsterkte. De minimale afname is 48 circuits. Een 3-fase groep telt als drie circuits met optioneel een vierde circuit voor lekstroommeting. Zie Energiemanagement en Sensoring voor meer informatie over onze prijzen.

Configurator

Stel zelf je energiemonitoringsysteem samen met behulp van de configurator.

De genoemde installatiekosten zijn exclusief de aanleg van communicatiekabels naar de verdeelkasten. De prijsopgave gaat uit van een situatie waarin er voldoende ruimte beschikbaar is in de verdelers om de energiemeters te installeren.

Neem contact met ons op via onderstaand formulier voor een aanbieding op maat.