Wat is een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) en wat zijn de verplichtingen

Wat is een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) en wat zijn de verplichtingen

Femme Taken

Femme Taken

Business, EMS software development en design

April 2022

Via het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht de overheid bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. De energiebesparingplicht geldt voor organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

De leidraad voor de energiebesparingsplicht is de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) die de overheid voor 19 sectoren heeft opgesteld. In een EML staan concrete energiebesparende maatregelen die zich snel terug verdienen.

Eén van de erkende maatregelen is het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem. Het EBS is gericht op het optimaliseren van de klimaatinstallatie in een gebouw om ervoor te zorgen dat deze zo efficiënt  mogelijk en zonder energieverspilling functioneert. Het energieregistratie- en bewakingsysteem is opgenomen in de maatregelenlijst van de volgende bedrijfstakken:

Energieregistratie- en bewakingssystemen (EBS)

De EBS-maatregel bestaat uit twee hoofdonderdelen: de installatie van hardware en het uitvoeren van jaarlijkse activiteiten die bestaan uit het maken van rapportages en het analyseren en optimaliseren van het energiegebruik. De benodigde hardware bestaat uit slimme meters die het energieverbruik registreren in combinatie met een energiegebruiksmanager of gebouwbeheersysteem (GBS).

Met de data uit de slimme meters maak je handmatige of geautomatiseerde rapportages van het energiegebruik. Hiermee kun je zien hoe het energieverbruik over de dag of jaar verloopt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Aan de hand daarvan kan de klimaatinstallatie beter afgesteld worden en kan er energie bespaard worden.

Rapportagecategorieën

De eisen die worden gesteld aan de inhoud van de EBS-rapportage zijn afhankelijk van het energiegebruik van de onderneming of instelling. De overheid heeft drie categorieën opgesteld:

A

  • Warmtegebruik van meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar
  • of meer dan 88.000 kWh elektriciteit
  • of bruto vloeroppervlak groter dan 1.500 m2

B

  • Warmtegebruik van meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar
  • of meer dan 265.000 kWh elektriciteit
  • of bruto vloeroppervlak > 4.400 m2

C

  • Warmtegebruik van meer dan 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar
  • of meer dan 1.000.000 kWh elektriciteit
  • of bruto vloeroppervlak > 10.000 m2

De hardware die geïnstalleerd moet worden is afhankelijk van de categorie:

EBS-rapportage

De jaarlijkse rapportage bestaat uit een beschrijving van het gebouw, de klimaatinstallatie, de bedrijfstijden en/of openingstijden van de locatie en de werking van de klimaatinstallatie in de verschillende seizoenen. De informatie wordt aangevuld met grafieken van het energiegebruik en een analyse van afwijkingen en opvallende zaken die een actiepunt opleveren.

Er dienen vier weekgrafieken aangeleverd te worden van het elektriciteit, gas en/of warmtegebruik die elk representatief zijn voor een seizoen. Tevens dient er een grafiek aangeleverd te worden van het elektriciteits- en gasverbruik tijdens feest- en vakantiedagen. 

Bedrijven in categorie B hebben als aanvullende eis om een grafiek aan te leveren van het gasverbruik versus de buitentemperatuur.  Voor categorie C is dit een verplichting om scatterplots aan te leveren van de aanvoertemperatuur van het cv-water en het elektriciteits- en gasverbruik ten opzichte van de buitentemperatuur.

Er kan veel werk bespaard worden bij het opstellen van rapportages door een EBS-tool te gebruiken die de benodigde data automatisch verzamelt uit energiemeters en temperatuursensoren en in grafiek plot.

Loqio Energiemanagement als erkende maatregel

Loqio energiemonitoring gaat een stap verder dan de eisen die er aan een energieregistratie- en bewakingssysteem worden gesteld. Onze oplossing meet van alle afgaande groepen in de elektrische verdeelinrichting van een gebouw zodat wij inzicht kunnen bieden in energiegebruik op apparaat- en categorieniveau. Zo weet je exact hoeveel energie er gebruikt wordt voor verwarming, koeling, ventilatie, kantoorautomatisering, elektrisch laden en ander gebruik. Aan de hand van dit inzicht bepaal je snel en effectief welke kansen er zijn voor energiebesparing. Meer hierover lees je in onze blog over de voordelen van permanente energiemonitoring.

In het geval van elektrische klimaatinstallaties zoals airco’s, warmtepompen en luchtbehandelingsinstallaties maken we het mogelijk om aan de hand van verbruik en vermogen nauwkeurig de prestaties van een systeem te analyseren, zonder dat een gebouw hiertoe hoeft te beschikken over een geavanceerd gebouwbeheersysteem dat is geïntegreerd met de klimaatinstallatie.

Onze oplossing voor energiemonitoring kan gecombineerd worden met omgevingssensoren om de temperatuur en luchtkwaliteit binnen en buiten het gebouw te monitoren.

Tweede ronde informatieplicht in 2023

Organisaties die onder de energiebesparingsplicht vallen, moeten om de vier jaar rapporteren welke maatregelen zij hebben genomen. De vorige rapportage moest ingediend worden op 1 juli 2019. De tweede rond informatieplicht vindt plaats in 2023.

Door nu een energiemanagementsysteem te installeren voldoe je tijdig aan de energiebesparingsplicht. De onderstaande configurator geeft een indicatie van de kosten. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Configurator

Stel zelf je energiemonitoringsysteem samen met behulp van de configurator.

De genoemde installatiekosten zijn exclusief de aanleg van communicatiekabels naar de verdeelkasten. De prijsopgave gaat uit van een situatie waarin er voldoende ruimte beschikbaar is in de verdeelkasten om de energiemeters te installeren.

Zie energiemonitoring voor meer informatie over onze prijzen.

Neem contact met ons op

Heb je vragen over energiemanagement, sensoren, dashboards en slimme gebouwen? Wij helpen je graag verder.

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Femme Taken

Business, software development en design

[email protected]

Sebastiaan Schimmel

Business, software development en infra