Smart charging is noodzakelijk bij de grootschalige uitrol van zonnecarports

Smart charging is noodzakelijk bij de grootschalige uitrol van zonnecarports

Sebastiaan Schimmel

Sebastiaan Schimmel

Business, software development en infra

Maart 2023

Door parkeerterreinen te overdekken met zonnepanelen kan veel meer schone en goedkope energie worden opgewekt. Dat is de boodschap van een motie om het plaatsen van zonnepanelen boven parkeerterreinen te verplichten. De motie werd onlangs door een grote meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

Het voorstel is afkomstig van D66 en verzoekt de regering om deze verplichting vanaf 20230 op te nemen in wet- en regelgeving rekening houdend met schaduwwerking en transportcapaciteit. Nederland heeft ruim 50.000 m2 aan parkeerterreinen. Daarbij komt dat we steeds meer elektrisch gaan rijden waardoor de vraag naar elektriciteit toeneemt. Door de parkeerterreinen te voorzien van zonnepanelen kan jaarlijks 5,6 TWh worden opgewekt aldus D66.

Gezien de huidige congestie op het elektriciteitsnetwerk zal het lastig worden om alle opgewekte elektriciteit kwijt te kunnen op het net. Om deze elektriciteit niet verloren te laten gaan is het noodzakelijk dat de elektriciteit op dezelfde plek meteen gebruikt kan worden. De elektrische auto biedt hier uitkomst wanneer het laden van de auto wordt afgestemd op de beschikbare opwek van de zonnepanelen.

Bijna heel Nederland kent beperkingen op het invoeden van zonnestroom.

Wanneer medewerkers en bezoekers vroeg in de ochtend de auto inpluggen op de laadpaal is er nog niet voldoende opwek uit de zonnepanelen om de auto op vol vermogen te laden. Dit terwijl dat wel de standaard instelling is van zowel de auto en de laadpaal. Hierdoor wordt er elektriciteit van het net gehaald terwijl dat niet noodzakelijk is. Wanneer het laden kort wordt uitgesteld tot er voldoende wordt opgewekt worden de auto’s opgeladen op de duurzame, goedkope en schone energie van de zonnepanelen.

Grafiek met piek en gemiddeld vermogen bij werkladen gedurende de dag
De piekvraag bij werkladen is rond 09:00 uur 's ochtends wanneer de zonnepanelen niet genoeg opwekken.

Door slim laden toe te passen zal de auto niet direct gaan laden. Zodra de zonnepanelen voldoende stroom beginnen te produceren zal de auto starten met laden. Het laadvermogen wordt daarbij afgestemd op de opwek van de zonnepanelen.

Bezoekers en medewerkers zullen weer met voldoende lading vertrekken. Loqio smart charging zorgt er standaard voor dat er minimaal 30 kWh in 6 uur tijd wordt geladen. Daarnaast is het voor uw medewerkers en bezoekers mogelijk om de gemaakte planning bij te sturen. Hierbij kan er worden gekozen om direct op maximaal vermogen te laden of kan de benodigde hoeveelheid elektriciteit en vertrektijd worden ingegeven. Via ons dashboard heeft de gebouwbeheerder inzicht in de status en instellingen van alle laadpalen en kan waar nodig bijsturen.

Zodra een auto wordt aangesloten op een laadpaal maakt onze smart charging software een planning op basis van de opwek voorspelling, de benodigde energie voor het laden en de elektriciteitsprijs wanneer je gebruik maakt van dynamische tarieven. Hiermee wordt een optimale planning voor het laden gemaakt. De auto wordt dus altijd geladen, ook wanneer er niet voldoende opwek is.

Door smart charging van Loqio toe te passen wordt het mogelijk om de PV opwek maximaal te benutten, de CO2 footprint te verlagen en uw netaansluiting niet te overbelasten. Op deze manier kan er én meer PV worden geplaatst én kunnen er meer laadpalen voor elektrische auto’s worden geplaatst zonder de aansluiting te verzwaren.

Ben je geïnteresseerd in onze smart charging oplossing? Vraag een offerte aan of neem contact op voor meer informatie.

Neem contact met ons op

Heb je vragen over energiemanagement, sensoren, dashboards en slimme gebouwen? Wij helpen je graag verder.

Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Femme Taken

Business, software development en design

[email protected]

Sebastiaan Schimmel

Business, software development en infra